Ingatlan Vagyonszerzési Illeték

Alapszabály szerint jövedelem után adót, vagyonszerzés után illetéket kell fizetni.

Az ingatlanoknál az illeték a vételár 4 %-a, egymilliárd forint felett pedig 
2 %-a, de legfeljebb 200 millió forint.

Fontos, hogy van lehetőség az illeték összegének csökkentésére, részletfizetésre, vagy akár mentességre is, ezért mindenképp érdemes áttanulmányozni a részletszabályokat, illetve mindent átbeszélni az ügyvéddel.

Néhány alapeset

A visszterhes vagyonátruházási illeték csökkentésében a leggyakoribb eset az úgynevezett cserepótló vétel. Vagyis ha eladjuk a lakásunkat, és három éven belül vásárolunk egy másikat, akkor az illetéket csak a két lakás értékének különbsége után kell megfizetni – ha az újabb lakás drágább volt.
Tehát például ha eladtunk egy lakást 15 millió Ft-ért, és vettünk egyet 25 millió Ft-ért, 10 millió Ft után kell 4% vagyonszerzési illetéket fizetni, összesen 400 000 forintot.
Ha azonos árú vagy olcsóbb a három éven belül vásárolt új lakás, mint az eladott, értelemszerűen nem kell illetéket fizetni.

Ha a régi lakást még nem sikerült eladni, de az új már megvan, a vevő jelezheti a NAV-nak, hogy el akarja adni a régit, így az eladásig – de maximum egy évig – nem kell vagyonszerzési illetéket fizetni.

CSOK PLUSZ utáni illetékmentesség

2021. január 1-től a csok támogatás segítségével vásárolt ingatlan után nem kell vagyonszerzési illetéket fizetni. Az illetékmentesség jár függetlenül az ingatlan vételárától. Szintén nem feltétel a csok hitel az illetékmentességhez, elég a támogatást igénybe venni, akár használt vagy új ingatlanról legyen szó, ha a vállalt gyermek(ek) nem születik meg adott időn belül, akkor az illeték is visszamenőleg megfizetendő a meg nem született gyermek(ek) után.

Mentesség

Mentesség jár az illetékfizetési kötelezettség alól, ha az ingatlanügylet házastársak vagy közeli hozzátartozók egymás közötti cseréje, illetve ajándékozás vagy adásvétel útján jön létre. Szintén mentesség vonatkozik a telekre, ha a vásárlást követő négy éven belül megkezdődik a lakóingatlan építése. Közeli hozzátartozónak az egyenesági leszármazottak illetve szülők számítanak.

Új építésű lakás illetékmentesség és illetékkedvezmény

Építtetőtől (cégtől) vásárolt új ingatlan vásárlásakor 15 millió forintig illetékmentesség jár, ha az új lakás forgalmi értéke, vagy a vissza nem térítendő, lakáscélú állami támogatással csökkentett értéke nem haladja meg a 30 millió forintot. A 15 és 30 millió forint közötti értékre azonban meg kell fizetni a 4 százalékot. Vagyis ha a lakást 30 millió forintért vásárolta meg az új tulajdonos, 15 millióig mentességet élvez, az a fölötti 15 millió után meg kell fizetni a 4%-os, összesen 600 ezer forint illetéket. 30 millió forint vételár felett azonban egyáltalán nem jár a kedvezmény, még a 15 millió forintig terjedő részre sem.

Fiatalok illetékkedvezménye

A 35 év alattiak illetékkedvezménye az első lakás vásárlásakor igényelhető, ha az ingatlan összértéke nem haladja meg a 15 millió forintot. A kedvezmény tulajdoni hányad megszerzésekor is igénybe vehető. Az illeték kedvezmény 50%-os – praktikusan 4% helyett 2%-ot kell fizetni a tulajdonszerzés után, ami egy 15 milliós lakás esetében 300 000 forint megtakarítást jelent. 15 millió forintot meghaladó vételár felett viszont egyáltalán nem jár a kedvezmény, még a 15 millió forint alatti részre sem. A jogszabály szempontjából első lakástulajdont szerzőnek minősül az, akinek nincs és nem is volt lakástulajdona, vagy lakástulajdonban 50%-ot elérő tulajdoni hányada. Első lakásvásárlásnál igényelhető a 12 havi részletfizetés is.

Csak a fiatalok kérhetnek részletfizetést?

A 12 havi részletfizetés kérelmezést mindenképpen érdemes beadni – legfeljebb nem adja meg azt a NAV. Ilyenkor valamivel mindenképpen indokolni kell a vagyonszerzési illeték kedvezmény kérelmet , például azzal, hogy az extra fizetési kötelezettség megterheli a családi költségvetést. Ez természetesen csak akkor működik, ha a NAV által nyomon követhető adatok alapján valóban helytálló ez az állítás.