CSOK PLUSZ

2024-ben a családi otthonteremtési kedvezmény új formája a CSOK PLUSZ, mely elsősorban a gyermekvállalást tervező házaspároknak jelenthet kedvező megoldást.

Mi is ez pontosan?

Egyaránt felvehető új és használt ingatlanok vásárlása esetén. Előre nem igényelhető vissza nem térítendő összeg, a jövőben megszülető gyermekek után lehet csökkenteni a visszafizetendő tartozást.

 • Maximum 3 %-os fix kamat.
 • Minimum 10 év, maximum 25 éves futamidő.
 • Az első új gyermek születése után 12 hónapra a teljes törlesztés felfüggesztése kérhető.
 • A második és minden további „új gyermek megszületésétől 10 millió forinttal csökken a fennálló tartozás.

 

Milyen céllal lehet a programban részt venni?

A CSOK PLUSZ keretében hitel igényelhető Magyarország területén lévő lakás vagy egylakásos lakóépület (továbbiakban együtt: lakás):

 • építése, vásárlása,
 • lakás megvásárlásával egybekötött bővítése, vagy
 • meglévő lakás bővítése céljából.
 

Mennyi a CSOK PLUSZ felvehető összege?

A CSOK Plusz minimálisan igényelhető összege 2,5 millió Ft. A felvehető összeg maximumát a már meglévő és a jövőben vállalt gyermekek együttes száma határozza meg (azzal a kitétellel, hogy háromnál több gyermek nem vállalható).

Ha egy házaspár nem vállal gyermeket, vagy nem fogadnak örökbe, akkor nem vehetik fel az új otthonteremtési kedvezményt.

 

Kik és milyen esetben igényelhetik a programban foglalt kedvezményeket?

A kedvezményt nagykorú személyekből álló házaspárok vehetik igénybe, akiknél a feleség – a kölcsön iránti kérelem benyújtásának időpontjában – még nem töltötte be a 41. életévét, és az alábbiak szerint vállalnak gyermeket:

Meglévő gyermekek száma Vállalt gyermekek száma Gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő
0 legalább 1, legfeljebb 3 4 év
1 legalább 1, legfeljebb 2 8 év
2 vagy több 1 10 év

 

Az igénylőknek köztartozásmentes adózónak és büntetlen előéletűnek kell lenniük, és legalább 2 éve fennálló TB-jogviszonnyal kell rendelkezniük.

A támogatás egy gyermek után csak egyszer vehető igénybe. A gyermekvállalási határidő 

 • gyermektelen házaspárok esetében 4 év, 
 • 1 gyermekes házaspárok esetében 8 év,
 • 2 vagy több gyermekes házaspárok esetében 10 év.

 

2025. december 31-ig a 41. életévre vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában legalább a 12. hetet betöltött várandósság fennáll.

A kölcsön abban az esetben igényelhető lakás vásárlásához, ha a lakás a lakhatási igények kielégítésére alkalmas. Ehhez a lakásnak az alábbiak szerinti hasznos alapterülettel kell rendelkeznie:

Gyermekek száma Lakás (m2) Egylakásos lakóépület (m2)
1 40 70
2 50 80
3 vagy több 60 90

A lakás vételára vagy bekerülési költsége, vásárlással egybekötött bővítés esetén a vételár és a bekerülési költség együttesen nem haladhatja meg:

 • első közös lakásszerzők esetén a 80 000 000 forintot, vagy
 • egyéb esetben a 150 000 000 forintot.

 

Első közös lakásszerzőknek minősülnek azok a házastársak, akik nem rendelkeznek ugyanabban a lakásban mindketten tulajdonjoggal, és erről nyilatkozatot tesznek.

 

Mekkora lehet az igényelhető kölcsönösszeg?

A kölcsön összege nem haladhatja meg az alábbiakat:

Meglévő gyermekek száma Vállalt gyermekek száma Maximális kölcsönösszeg (Ft)
0 1 15.000.000
2 30.000.000
1 1
0 3
50.000.000

1 2
több 1

 

Milyen költségekkel jár a kölcsön igénylése?

A kölcsön igénylése során felmerülhetnek egyéb járulékos költségek is, amelyek az igénylőt terhelik. Ilyen lehet például:

 • a kölcsön bírálati díja (legfeljebb az igényelt kölcsönösszeg 0,75 százalékának megfelelő, de a 300 000 forintot meg nem haladó díj),
 • az ingatlan értékbecslésének a díja,
 • a helyszíni szemle díja,
 • a tulajdoni lap beszerzésének a költsége.

 

Melyek a kölcsönigénylés további feltételei?

 • A kölcsönt a házastársak kizárólag együttesen igényelhetik.
 • A kölcsönre bármelyik igénylő csak egy alkalommal jogosult.
 • A kölcsönnel érintett lakásban – főszabály szerint – kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont.
 • A lakásban mindkét igénylőnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.
 • Nem vehető igénybe a kölcsön, ha:
  • az igénylő az általa 5 éven belül elidegenített lakás tulajdonjogát kívánja így visszavásárolni.

 
A tájékoztatás nem teljeskörű, az esetleges tévedés jogát fenntartjuk, tájékozódjon bankjánál vagy hitel tanácsadójánál – szívesen ajánljuk az általunk ismert szakembert is.