2023. november 1-től megújultak az energetikai tanúsítványok.

Módosító jogszabály: 200/2023. (V. 25.) Korm. rendelet
Új jogszabály: 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet
Irodánk lehetőséget nyújt, hogy rajtunk keresztül igényelje meg energetikai tanúsítványát is!

Az energetikai tanúsítvány egy eszköz, amely a lakás energetikai tulajdonságairól tájékoztat, valamint javaslatot tesz az energia megtakarítás lehetőségeire.

Továbbra is kötelező marad az energetikai tanúsítvány, de a szabályok változnak:

Ingatlan adásvétel és bérbeadás esetén is kötelező energetikai tanúsítványt biztosítani, amit a szerződéskötés napjáig be kell mutatni, illetve legkésőbb a birtokbaadásig át kell adni a vevőnek vagy bérlőnek.

Az új szabály könnyít: novembertől nem kötelező a szerződésbe foglalni a tanúsítvány (HET) számát.

Az új energetikai tanúsítvány érvényességi ideje a korábbi 10 év helyett 5 évre változott.

A 2023. november 1. előtt készített tanúsítványok már nem érvényesek!

Az energetikai besorolást már a hirdetésben is kötelező feltüntetni, így a hirdetés megkezdése előtt el kell készíttetni.

Az eddigi besorolási rendszer is átalakul: a jelenlegi AA++-tól JJ-ig tartó skála helyett A+++-tól I-ig sorolják majd be az ingatlanokat, tehát visszatér az 1 betűs verzió.

Megszűnik a kötelező megújuló energia részarány előírása az új építésű, “közel nulla” energiaigény kapcsán, helyette a szén-dioxid-kibocsátás felső határát írják elő.

Egy egyszerű, 5 szintű minőségi skála is segíti a tájékozódást: rossz, gyenge, közepes, jó és kiváló besorolás alá eshetnek az egyes épületet határoló szerkezeti elemek, valamint az épületgépészeti és -technikai rendszerek. Emellett részletesebb fejlesztési, korszerűsítési javaslatokat is tartalmaz majd az új dokumentum, hogy a tulajdonos miként optimalizálhatja az ingatlan energiafogyasztását és ezzel együtt a költségeit.

A szabályozás célja

Az Európai Unió kiemelten foglalkozik a lakások, közintézmények energiahatékonyságával, és ezért az energetikai tanúsítvány bevezetését minden tagország számára kötelezővé tette. 2002-ben direktívában (Energy Performance of Building Directive) írta elő, hogy az energiafogyasztás és a környezetszennyezés csökkentése érdekében magasabb energiahatékonysági követelményeket kell teljesíteni a lakásoknak és a közintézményeknek. A szabályozás célul tűzte ki, hogy minden tagországban viszonylag rövid időn belül csökkenjen az épületek energiafogyasztása. Célul tűzte ki, hogy 2020-ra az új épületek közel nulla energiaigényűek legyenek (2010/31/EU irányelv 9. cikk).

Nem terjed ki a rendelet hatálya a következő épületekre:

  • az önálló, más épülethez nem csatlakozó, 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre; (azaz ha 50 m2-nél kisebb az egész épület)az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt lakhatás és pihenés céljára használt épületre;
  • a legfeljebb 2 évi használatra szánt felvonulási épületre, fólia- vagy sátorszerkezetre;
  • hitéleti célra használt épületre;
    a nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű olyan mezőgazdasági épületre, amelyben a levegő hőmérséklete a fűtési rendszer üzemideje alatt nem haladja meg a 12 °C-ot vagy négy hónapnál rövidebb ideig kerül fűtésre és két hónapnál rövidebb ideig kerül hűtésre;
  • műhelyre vagy az ipari területen lévő épületre, ha abban a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több, mint húszszoros légcsere szükséges, illetve alakul ki.
  • a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esetén;
  • ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt;
    a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény hatálya alá tartozó tulajdonosváltás és bérbeadás esetén.

Ki készíthet Energetikai Tanúsítványt?

A szakmagyakorlásról szóló 244/2006. (XII. 5.) Kormányrendelet előírja, hogy energetikai tanúsító tevékenységet, megfelelő felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező végezheti, ha teljesítette az energetikai ismereteket tartalmazó jogosultsági vizsgakövetelményeket. A rendelet azt is tartalmazza, hogy e szabály alól felmentés nem adható, vagyis az energetikai tanúsítás végzésének alapvető feltétele a jogosultsági vizsga letétele.

A tanúsítvány költsége nagyságrendileg nettó ~25 – 40e Ft, egy 200 m2 alatti ingatlanra, az ingatlan nagyságától és meglévő dokumentumaitól függően.

Pontos árat ezen ismeretek függvényében tudunk mondani.

Elérhetőségeink

Töltse ki űrlapunkat, vagy keressen elérhetőségeink bármelyikén!